Header foto
Afbeelding Beschermd wonen

Beschermd wonen

Mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege een psychische beperking en/of psychosociale problematiek, kunnen voor altijd in de veilige, vertrouwde omgeving van Soozijn verblijven. Er kan ook vanuit de woonzorgboerderij onderdak worden geboden aan mensen die voor een bepaalde tijd naar steun en structuur verlangen. Soms stromen zij weer uit na verloop van tijd. We bieden aan hen bijvoorbeeld begeleid wonen in huisjes.

Binnen Soozijn worden de cliënten intensief ondersteund in hun dagelijkse leven. Wij helpen ze met uitoefenen van hun hobby’s of het (her)ontdekken van vaardigheden die bij hen passen. Zoals: handvaardigheid, koken, tuinieren of creatieve uitingen binnen of buiten de woonzorgboerderij.

Soozijn biedt een stabiele woonomgeving, dagelijkse regelmaat, een duidelijke structuur met normen en waarden en een zinvolle dagbesteding. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de beperkingen. Voor onze bewoners is Soozijn een fijne woonomgeving, maar ook een groot en liefdevol gezin. Waar je goed en gezond eet, waar aandacht wordt besteed aan je uiterlijk, je kleding en je persoonlijke verzorging. Waar je je eigenwaarde hervindt en je ervaart dat je ertoe doet. Waardoor je je weer gelukkig kunt voelen.

Over het ontstaan

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!