Afbeelding Kwaliteit

Kwaliteit

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

Soozijn heeft een kwaliteitsmanagement ingericht om zorg te dragen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het (digitale) kwaliteitshandboek is hierin een belangrijke factor.

Het geeft medewerkers de mogelijkheid om op de werkplek de up-to-date versies van de procedures, protocollen, formulieren en richtlijnen in te zien en te gebruiken. Een extern bureau toetst of de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Op basis van een toetsing in 2019 is het HKZ-ko certificaat voor drie jaar afgegeven.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!