Header foto

Wij zijn lid geworden van de landelijke branchevereniging Valente

april 20, 2021

Soozijn is lid geworden van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Valente vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van onze en zo’n honderdduizend andere cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Valente is een branchevereniging van, voor en door de leden. De vereniging bundelt waar mogelijk of nodig de krachten met netwerkpartners, met als gezamenlijke doelstelling het verschil te maken voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving.

De vereniging ziet zichzelf als het sociale geweten van Nederland: Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is.

‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’.

Wij zijn lid van Valente