Afbeelding Zorgaanbod

Zorgaanbod

Soozijn is een beschermd-wonen locatie. Onze cliënten zijn (jong)volwassen die in het kader van de Wet Langdurige Zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 24/7 zorgbehoefte hebben. Dit wil zeggen dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is om onze (jong)volwassen cliënten met vaak een complexe, meervoudige problematiek, ondersteuning te bieden bij een zinvolle dagbesteding, structuur en activering in het dagelijks leven te bieden. Dit met het doel om de zelfredzaamheid en participatie binnen de samenleving te bevorderen.

Diensten

Onze Sleutelwoorden

respect, zelfredzaamheid en zelfontplooiing.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!