Header foto
Afbeelding Doelgroep

Doelgroep

Mensen die vanaf hun 18e bij Soozijn (kunnen) wonen, hebben veelal te maken met een combinatie van een verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, zorg- en hulp mijdend gedrag en een daaraan verbonden problematiek, zoals bijvoorbeeld een verslaving. Bij ons staat in het psychosociale hulpverleningsproces de eigen identiteit, cliëntparticipatie en autonomie van cliënten altijd centraal. Wel belangrijk is dat iedereen zich houdt aan individuele afspraken en aan de huisregels.

De meeste van onze bewoners zullen hun hele verdere leven wonen bij Soozijn, in het kader van de Wlz, de Wet langdurige zorg. Maar het gebeurt ook dat mensen na verloop van tijd in staat zijn om – begeleid – elders te wonen, in één van onze huisjes. Wij blijven met ze in contact; ze kunnen 24 uur per dag een beroep op ons doen. We gaan dagelijks langs en doen boodschappen met elkaar. We kijken ook naar een stageplek voor ze en helpen ze met alles waardoor ze zich toch zelfstandig kunnen voelen.

Wat kun je verwachten van het verblijf?
In een intakegesprek maak je afspraken met de persoonlijk begeleider en de verwijzende behandelaar. Deze afspraken worden opgenomen in een zorgplan en gaan onder andere over: wonen, financiën, gezondheid, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, persoonlijke ontwikkeling en controle over het gebruik van verslavende middelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!