Header foto
Afbeelding Doelgroep

Doelgroep

De problematiek van onze bewoners bestaat veelal uit een combinatie van een verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, zorg- en hulp mijdend gedrag en de daarbij horende problematiek, zoals een verslaving. Volledig clean zijn is voor een plaatsing bij Soozijn geen voorwaarde. Het houden aan individuele afspraken en de huisregels is wel een belangrijke voorwaarde. Bij ons staat in het psychosociale hulpverleningsproces de eigen identiteit, cliëntparticipatie en autonomie van cliënten altijd centraal.

Wat kun je verwachten van het verblijf?
In een intakegesprek maak je afspraken met de persoonlijk begeleider en de verwijzende behandelaar. Deze afspraken worden opgenomen in een zorgplan en gaan onder andere over:Wonen, financiën, gezondheid, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, persoonlijke ontwikkeling en controle over het gebruik van verslavende middelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!