Header foto
Afbeelding Toetsing

Toetsing

Wanneer er voor de betreffende persoon een indicatie is of een diagnose is gesteld, kan deze voor een verblijf bij Soozijn in aanmerking komen. Wij toetsen het dossier en beoordelen de mogelijke inpassing in de groep. Daarin hebben de cliënten ook inspraak. Er moet vertrouwen zijn en een wederzijdse klik. Na toelating kijken wij samen met de nieuwe cliënt heel specifiek welke zorg deze nodig heeft en hoe wij hem of haar persoonlijk kunnen ondersteunen. Daarbij staat zelfredzaamheid en zelfontplooiing voorop. Wij werken met kleinschalige teams van zorgverleners.

Het kan voorkomen dat iemand niet kan komen wonen bij Soozijn. Zie daarvoor de uitsluitingscriteria.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!